- фискална памет: 2000 записа
- КЛЕН: SD карта за съхранение на информация за до 1 000 000 отпечатани бона.
- Данъчен Терминал: вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП.
- Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.
- часовник/календар: мин. 90 дни без захранване
- операторски дисплей: 2 реда по 16 символи LCD;височина:8мм
- клиентски дисплей: 16 символи LCD;височина:8мм
- клавиатура: 34 клавиша CHERRY
- скорост 60 мм в секунда
- символи на ред: 32
- размери: 235 x 210 x 85 мм
- тегло: 0,700 kg
- консумативи: термохартия 57мм; макс.диаметър 40мм
- департаменти:: 40, 9 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име
- оператори: до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод
- клиенти: база данни за 1000 клиета
- данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
- артикули: 10 000
- плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП.
- режими на работа: програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране