- Габаритни размери: 380 х 300 х 129 mm
- Собствена маса: 5 kg
- Дисплей: LCD индикатор, 6 разряден: операторски - 3 бр., клиентски - 3 бр.
- Клас на точност: III, съгласно БДС EN 45501:2001
- Брой проверовъчни деления: n = 3000
- Номинални работни условия
- захранване от вграден акумулатор 6 V / 5Ah от AC адаптер ~ 220 V / ~ 14 V
- максимална консумирана мощност < 4 VA
- работна температура : минус 10 °C до +40°C
- относителна влажност на въздуха : от 20 % до 80 %
- Метална товароприемна платформа: размери 300 х 250 mm
- Функция ценоизчисляване
- Изнесена индикация, с възможност за LED подсветка
- Интерфейс RS232 за връзка с РС, етикетен принтер, поддръжка на протоколи
за обмен с всички модели касови апарати на българския пазар
- Брой програмируеми артикули: 175, с възможност за разширяване до 660
- Брой клавиши: 37