- Брой артикули: 25,000 Артикула
- Име на артикул: 64 символа
- Баркод артикул: EAN-13, EAN-8, баркод с номер на артикул и тегло
- Данъчни групи: 8 със забрана на последните 4
- Брой департаменти: 50
- Брой оператори: 25
- Брой продажби на една бележка: 100 продажби
- Копие бон: 1 копие
- Тип обслужване: Търговски / Ресторантски
- Алтернативни валути: до 6 програмируеми
- Тип на плащане: В брой Кредитна карта Чек Карта Ваучер Купон
- Издаване на фактури: В режим фискален принтер
- Режими на работа: 6
- Фискална памет: Енергонезависима 1200 записа
- КЛЕН: SD картаоколо 3 000 000 бележки
- Принтер: 2 инча термодиректен
- Скорост на печат: 65~70mm/s
- Символа на ред: 32
- Графично лого: 1бр. формат 384 х82 точки
- Зареждане на хартията: Лесно зареждане
- Консуматив: Термохартиена ролка: - широчина 57mm, диаметър 65 mm
- Операторски дисплей: Графичен течно-кристален,4 реда с по 16 символа
- Клиентски дисплей: Течно-кристален, 6 символа + 8 цифри (Опция)
- Изнесена външна антена: До 6м (Опция)
- Клавиатура: 36 механични бутона
- Часовник/Календар: Eнергонезависим 6 месеца