- Индикатори (LED): Син светодиод
- Светлинен източник: 650 nm лазерен диод (VLD)
- Дълбочина на сканиране: 10 – 220 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%)
- Минимална височина на баркода: 0.125 mm при PCS 90% за CODE 39
- Скорост на сканиране: 40 пъти в секунда
- Ъгъл на сканиране: 42°
- Сканиращи линии: Една
- Сигнализация: Програмируем тон и продължителност
- Печатен контраст: 30% при UPC/EAN 100%
- Системни интерфейси: Клавиатурен, RS-232C, HID USB, Wand
- Кабел: Стандартен 2 м
- Лазер клас: IEC 60825-1 Class 2
- Работна температура: 0°C – 50°C
- Температура на съхранение: -20°C – 60°C
- Влажност: 5% – 95% RH
- Осветеност: Max. 10,000 Lux (флуоресцентна)