- КЛЕН: 2 GB
- Автоматично отрязване на касов бон
- Зареждане и отпечатване на графично лого
- Отпечатване на промените в данъчните ставки
- Z- и X- отчет,
- Разширен дневен отчет
- Съкратен и детайлен отчет на фискалната памет от “дата до дата” или “от блок до блок”
- Отчет “Оператори”
- Отчет “Артикули”
- Вграден данъчен терминал
- Тип на обслужване: Киоск / устройство на самообслужване
- Графично лого: черно - бяло, 72 x 12mm (576 x 96 точки)
- Протокол за комуникация с РС: Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C
- Печатаща глава: 200 млн. Импулса или 150 км
– Автоматичен нож: 1.5 млн. отрязвания