- до 15 000 в търговски режим на работа
- до 5 000 в ресторантски режим на работа
- Наименование на артикул: до 22 знака
- Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
- Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
- Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99
- Брой департаменти (доверители): до 99
- Брой оператори: до 30 (от тях 30 активни на смяна)
- Брой възможни продажби в една касова бележка: над 300 продажби
- Брой маси в ресторантски режим - 1-255
- Брой отворени сметки в ресторантски режим - 128
- Копие на бон: До 1 копие
- Брой служебни бонове: До 9 (за бар, кухня и т.н.)
- Клавиатура: 29 клавиша
- Графично лого: черно - бяло, 384 х 96 точки (384 х 336 точки макс.)
- в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон
- алтернативна валута (EUR)