- Брой артикули: до 2 500
- Наименование на артикул: до 22 знака
- Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
- Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
- Брой щандове: (отдели или стокови групи) до 9
- Брой департаменти: (доверители) до 9
- Брой оператори: до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
- Брой възможни продажби в една касова бележка: до 118 продажби
- Копие на бон: До 1 копие
- Контролна лента: КЛЕН
- Архив на касовите бележки за четене от PC за поддържане на складово стопанство: до 10 000 касови бележки с 30 продажби в бележка
- Фискална памет: Eнергонезависима, с обем 1825 отчета
- Скорост на печат: 12 реда/секунда
- Брой символи на ред: 42
- Индикатор операторски: Течнокристален графичен, до 4 реда и до 22 символа на ред
- Индикатор клиентски: Течнокристален, 2 реда x 16 символа
- Клавиатура 33 клавиша:
- Часовник / календар: Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
- Работа при температура на околната среда от 0°C до +45°C
- Интерфейси и протоколи за Online комуникация с РС: Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C