- Брой артикули: до 2 500
- Наименование на артикул: до 22 знака
- Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
- Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
- Брой щандове (отдели или стокови групи): до 9
- Брой департаменти (доверители): до 9
- Брой оператори: до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
- Брой възможни продажби в една касова бележка: до 120 продажби
- Копие на бон: До 1 копие
- Контролна лента: КЛЕН
- Архив на касовите бележки за четене от компютър за поддържане на складово стопанство: до 10 000 касови бележки с 30 продажби в бележка
- Фискална памет: Eнергонезависима, с обем 1825 отчета
- Термопринтер: MLT288
- Скорост на печат: 12 реда/секунда
- Брой символи на ред: 42
- Графично лого: Поддържа се формат 384 х 96 точки (384 х 336 точки макс.)
- Интерфейси и протоколи за Online комуникация с РС: Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C;