Daisy eXpert-KL е мобилен касов апарат с компактни размери, съобразен с последните изменения на Наредба Н-18 на Министерство на Финансите. Дистанционната връзка с НАП се осъществява посредством вградения данъчен терминал.
- лек и компактен
- удобен и устойчив
- енергонезависим
- ергономичен
- подходящ за работа на открити пазари, при разносна търговия и др.
- Система за бързо зареждане на хартия
- Бърз и безшумен печат
- 50+8 Департаменти
- 20 Оператори
- 8 Данъчни групи
- >8000програмируеми артикули
- Брой режими на работа
- Служебно въведени и изведени суми
- Пароли за достъп до режимите на работа
- Изчисляване на ресто, процентна и стойностна отстъпка и надбавка
- Видове плащания: 5 (в брой, с чек, на кредит, с USD, с EUR)
- Работа с валути
- Възможност за издаване на фактури
- Режим фискален принтер
- Графично изображение на фирмен знак върху боновете
- Следене на стокови наличности в килограм/брой/литри
- SD карта за съхранение на информацията