СОФТУЕР ELTRADE ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ

цена: 469.20 лв

Цената не включва инсталация, монтаж и обучение.
„ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ” е пакет Основен модул (Back office), в който се съдържат голяма част от модулите на софтуерния продукт Детелина. В съчетание с някои от модулите за касовите работни места (Front office), които предлагаме, се получава софтуерен пакет предназначен за магазини, ресторанти и столове за обществено хранене, с 2 (две) или повече работни места. Основния модул „ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ” (Back office) съдържа:
• Административен модул
• Разплащане (отстъпки, надбавки)
• Рецептурник
• Ценови листи
• Управление на етикиращи везни
• Управление на етикиращи принтери
• Поддръжка на кухненски принтери
• Доставки
• Заявка за доставка
• Изписване
• Брак
• Ревизия
• Каса
• Трансфер и многоскладова организация
• Собствено производство (по рецептурник)
• Разпад – разопаковане
• Модул за времеви операции
• Импорт и експорт на данни