Принтери за служебни бележки

"Велен Сървисис" ЕООД предлага нефискални ( POS ) и етикетиращи принтери, които расширяват функционалността на касовото работно място.

POS принтерите намират перфектно приложение като кухненски принтери и бар принтери за отпечатване нефискални бележки (служебни бележки).