POS терминали със сензорен екран

"Велен Сървисис" ЕООД предлага модерни POS терминали, подходящи за изграждането на работни места в барове, ресторанти, магазини, хотели и др. Използването на POS терминали спомага за бързото и лесно обслужване на клиентите и намалява риска от операторски грешки. Благодарение на сензорните си екрани, POS терминалите позволяват работа с търговски софтуер без клавиатура. Други предимства на POS терминалите е, че заместват компютърна конфигурация и са проектирани за дълга работа без прекъсване.